Een vijftiental activisten van XR Animal, het eco en dierenrechten collectief voor geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, verstoorden de ingang van Pakawi Park deze zaterdag.
« Houden jullie ECHT van dieren? Keer dan terug », « Hou jij van vrijheid? Wij ook” stond er op sommige spandoeken te lezen. Het collectief sensibiliseert hiermee het publiek en richt zich tegelijkertijd tegen de veroudering van de dieren-entertainmentindustrie.
“Als er geen bezoekers zijn, is er geen dierentuin, » zegt een activist” Maar er staan te veel financiële belangen op het spel voor dierentuinen om de exploitatie van dieren op te geven. Op diezelfde manier heeft de overheid te veel belang bij de exploitatie van dierentuinen (belastinginkomsten; lokale banen en belastingen; energievoorziening, etc.).
Het is dus aan het publiek om in actie te komen en druk uit te oefenen!”
Het Collectief vraagt om concrete, nauwkeurige en transparante informatie over de activiteiten van dierentuinen, zowel voor de consument-bezoeker als voor de overheid; een einde aan de overheidsfinanciering ;
een stop op elke interne of externe ontwikkeling van deze industrie
(vb extra toegangswegen, horeca, hotels ) ;en ten slotte, een heroriëntatie van deze industrie naar echte opvangcentra.
“Het grote verschil tussen een dierentuin en een opvangcentrum is dat een dierentuin voornamelijk gericht is op entertainment van de bezoekers en commerciële doeleinden, terwijl een opvangcentrum erop gericht is dat de opvang tijdelijk is uit noodzaak en hoopt snel te kunnen sluiten wanneer er geen nood meer is” legt een andere activist uit.”Ook is het betreurenswaardig hoe weinig van hun jaarlijkse winst effectief geïnvesteerd word in dierenwelzijn. »
XR Animal strijd onder andere tegen het speciësisme; de discriminatie op basis van soort. Het onderliggende idee is « wij zijn niet van dezelfde aard… daarom kan ik jou uitbuiten. »
Speciësisme heeft dezelfde ideologische wortel als racisme, seksisme, validisme. Het ligt aan de basis van alle vormen van uitbuiting van niet-menselijke dieren.
“De keuze om deze zoo te targetten was voor ons voor de hand liggend.
Toen ze in 2019 hun slechte naam als ‘Olmse Zoo’ van zich afschudden en voor een nieuwe naam kozen werden ook de bestuurders vernieuwd.
Het onderdrukkende systeem waarin de dieren hier gevangen zitten beperkt zich niet tot de diersoorten, maar slaat ook over op andere discriminaties van geslacht, sexisme en grensoverschrijdend gedrag door de bestuurder.”

« De leugens die dierentuinen vertellen (natuurbehoud, educatieve rol, dierenwelzijn (1)) zijn bekend. Het is tijd om naar een hogere versnelling te schakelen. Deze eisen zijn verre van utopisch; het enige wat nodig is, is een moedige politieke beslissing en communicatie met het publiek om een plan op te stellen voor de overgang weg van deze verouderde industrie, »
Volgens de nieuwe Vlaamse dierenwelzijns codex (2) worden dieren uitdrukkelijk erkend als levende wezens met gevoel en intrinsieke waarden. Maar deze codex bevat ook nog veel tekortkomingen ( waaronder de onredelijk lange termijnen van afbouw van de dolfinarium)
Belgen beweren van dieren te houden.
Maar als dit beleid en deze liefde betekenen dat we wezens met gevoel levenslang opsluiten en voortdurend blootstellen aan stress (lawaai, nabijheid, beperkte leefruimte, enz.), d an staat onze maatschappij volgens het collectief voor ernstige ethische, democratische, culturele en juridische problemen.
Volgens activisten is onze relatie met dieren en de planeet verstoord. We betalen de prijs in morele, economische, democratische, gezondheids- en spirituele termen.
We zijn het aan onszelf verplicht om deze relatie te herstellen en dieren de status en inherente rechten toe te kennen die hun nieuwe wettelijke status als wezens met gevoel met zich meebrengt. Als gevolg hiervan « moet de entertainmentindustrie voor dieren radicaal veranderen of verdwijnen » volgens het collectief.(3)
Er bestaan al initiatieven in andere landen, zoals bvb ZOOXXI-project in Barcelona (4).
Wanneer kunnen we soortgelijke initiatieven in België verwachten?

 

(1) https://www.peta.nl/blog/9-redenen-om-nooit-naar-de-dierentuin-te-gaan/

(2) https://www.gaia.be/nl/nieuws/nieuwe-vlaamse-codex-dierenwelzijn-gaia-positief-maar-ook-kritisch

(3) https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/moet-de-zoo-dicht

(4) https://zooxxi.org/en/why-zooxxi/

 

 

 

Share This
X